کباب گوساله

کباب بختیاری ( 250 گرمی )

195 تومان

کباب برگ فیله گوساله ( 250 گرمی )

250 تومان

کباب کنجه فیله گوساله ( 200 گرمی )

195 تومان

کباب کوبیده ( ترکیب گوشت گوسفند و گوساله ) ( 200 گرمی )

110 تومان