شامل یک پرس چلو ایرانی زعفرانی به همراه یک قطعه ته چین و کره

65 تومان

65 تومان

65 تومان

30 تومان

85 تومان

تهیه شده از 300 گرم گوشت سینه مرغ به همراه دورچین

185 تومان

85 تومان

شامل یک سیخ جوجه کامل 600 گرمی کباب شده

265 تومان

50 تومان

تهیه شده از 250 گرم گوشت ران مرغ به همراه دورچین

135 تومان

تهیه شده از 250 گرم گوشت فیله مرغ به همراه دورچین

185 تومان

تهیه شده از 250 گرم گوشت سینه مرغ به همراه دورچین

155 تومان