شامل یک پرس چلو ایرانی زعفرانی به همراه یک قطعه ته چین و کره

70 تومان

70 تومان

70 تومان

40 تومان

95 تومان

تهیه شده از 300 گرم گوشت سینه مرغ به همراه دورچین

200 تومان

90 تومان

شامل یک سیخ جوجه کامل 600 گرمی کباب شده به همراه دورچین

280 تومان

شامل یک سیخ جوجه کباب ترش شمالی 250گرمی به همراه دورچین

190 تومان

60 تومان

تهیه شده از 250 گرم گوشت ران مرغ به همراه دورچین

150 تومان

تهیه شده از 250 گرم گوشت فیله مرغ به همراه دورچین

200 تومان